Stor tomt på Gåsakilen til salgs, regulert til konsentrert småhusbebyggelse

NØKKELINFORMASJON:

Sted: 5212 Søfteland
Prisantydning: 24 000 000,- + (ca omk. 601 256,-)
Tomteareal: 15 310 m2
Eierform: Selveier

OM TOMTEN:

Tomten har en sentral beliggenhet på Søfteland. Infrastruktur med vei, vann og kloakk blir påbegynt i mars og planlagt ferdig 7 mnd senere. Se reguleringsplan for rekkefølgebestemmelser.

KONTAKT

Ansvarlig megler :
Daniel Røksund, Megler Tlf 93 82 64 32

Eier:
Os Bygg og Eigedom AS

 

EIENDOMSBETEGNELSE

Eiendommene har ikke eget gnr og bnr i dag. Tomten er ca 15.3 mål regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Tomten består av område F_bks1 og F_bks2 i reguleringspan id 20110200. Tomten blir skilt ut av Gnr 8 bnr 550 m. flr.
50% maksimal utnyttelsesgrad.

Området er delt i 2 tomter som selges samlet. Tomtene vil være ferdig utskilt før overtagelse. Selger tar kostnaden for utskilling.

TOMT

Ca 15310 m2 – Eiertomt. Arealet er hentet fra reguleringsplanen

BELIGGENHET

Tomten har en sentral beliggenhet på søfteland. Infrastruktur med vei, vann og kloakk blir påbegynt i april og planlagt ferdig 7 mnd senere. Selger tar kostnaden for arbeidet. Se reguleringsplan for rekkefølgebestemmelser.

ADKOMST

Den fremtidige adkomsten vi bli som angitt i reguleringen.

VEI, VANN OG KLOAKK

Offentlig vei vann og kloakk inn til tomtegrense. Det blir bygget 2 adkomstveier til tomten.

FOR MER DETALJERT INFORMASJON, – HENT NED PROSPEKTET:

 

Klikk her for å laste ned prospektet

reg-kart