Alle hovedtraseer inn i tomtefeltet på Gåsakilen er nå ferdig lagt

Alle hovedtraseer inn i tomtefeltet på Gåsakilen er nå ferdig lagt

Vi har vært på befaring og det går raskt fremover på Gåsakilen.

Alle hovedveier inn i det nye tomtefeltet på Gåsakilen er nå ferdig grovplanert.  Nå jobbes det med kabelgrøfter, nylaging og justering av gangveier og fellesarealer.  Lekeplasser og en stor fin ballplass er også nå ferdig grovplanert.

Tomtefeltet kommer til å bli en fantastisk plass å bo når det er ferdig, med naturen og turmuligheter omtrent rett utenfor stuedøren. De som flytter dit får i pose og sekk. Nær alle servicetilbud og god kollektivtransport, og nærhet til både skog, fjell og vann.