Arbeidet med nytt boligfelt på Gåsakilen er igangsatt

Arbeidet med nytt boligfelt på Gåsakilen er igangsatt

Da er vi i gang med vårt nye boligfelt «Gåsakilen». Gåsakilen ligger litt sør for Søfteland.
Som dere ser av bildene er vi i gang med avskoging av ny tilkomstvei til feltet.

Snart begynner avgravningen av vegetasjonsdekket, boring og sprengning av veitraseen.

Klikk på denne lenken for å finne reguleringsplanen for de tomtene som vil komme for salg i 2018, og mer informasjon om det nye boligfeltet.