Eie eller leie, friheten til å velge

Eie eller leie, friheten til å velge

I vårt land er vi oppdratt til og har kultur for at vi skal eie vår egen bolig og dette har vi også fått inn med morsmelken gjennom mange generasjoner. For mange generasjoner tilbake var det mange leilendinger som leiet sin eiendom, kanskje vi fremover vil se en moderne leilending som heller vil leie enn å eie.

For noen vil aldri det å eie sin egen bolig bli aktuelt da med bakgrunn i den enkeltes økonomi og livssituasjon. De aller fleste vil eie sin egen bolig men flere og flere ser at det å kunne leie kan være et godt alternativ. Grunnen for dette er blant annet friheten til å kunne velge, ikke ha noen forpliktelser ut over husleien.
Selvfølgelig kan det føles kostbart å leie men frihetsfølelsen en har av at banken ikke styrer deg må oppleves og prøves.

Bolig har historisk sett vert en god sparebøsse for de fleste men det har også vært store nedturer som på slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet da boligprisene sank med nesten 40 %. Vi har også nedturen i 2008 – 2009 friskt i minne så alt vokser ikke inn i himmelen.

En kan gjøre mange regnestykker på om en bør eie eller leie. La oss si du har 1 mill i banken og leide deg en god bolig for 10 – 12 tusen i mnd. Du vil fortsatt da ha en mill i banken. Puttet du 1 mill inn i boligen vil du ikke ha denne mill i banken men i din bolig. Det er både skattemessige fordeler og ulemper å eie eller å leie. Ved å leie får du renter på den mill du fremdeles har i banken, som kanskje dekker halve årsleien din. Putter du den inn i boligen din har du 1 mill i belåning.
Det koster å eie og eier du mer enn tre ting eier tingene deg sier mange. Leier du har du ingen av disse forpliktelsene bortsett fra månedlig leie. Når boligen en gang i fremtiden rives og en samler all kapital, driftskostnader, utviklingskostnader med mer har boligen sannsynligvis kostet kanskje to til to og en halv gang hva den kostet ny – kanskje mere. Regnestykkene kan gå frem og tilbake men det er den enkeltes valg hva en vil.

I dag er tidshorisonten mye kortere enn for bare en generasjon tilbake. Folk skifter oftere bolig. Å bytte bolig flere ganger i livet er blitt ganske vanlig da alt har sin tid. Folk bytter bolig av forskjellige grunner, jobbskifte, familiære grunner, alderdom og helse. En er i dag ikke så knyttet til sin bolig som en var for bare noen tiår tilbake i tid.

Om en skal eie eller leie har jeg ikke noen fasit på, det vil være den enkeltes valg i fremtiden der den enkelte legger listen sin. I fremtiden tror jeg vi vil få en endring i at flere ønsker å leie av forskjellige grunner og at det vil komme langt flere utleieboliger på markedet enn i dag som vil være prisgunstig. Større aktører både private og offentlige vil i fremtiden ta større grep innenfor boligutleie.

Slik boligprisene har blitt i dag bygger mange seg bolig med en utleiedel for å få regnestykket til å gå opp og rundt i det daglige. Uteblir leietakerne vil mange måtte slite fremover med de økonomiske forpliktelser de har påtatt seg.
Kanskje boligmarkedet vil endre seg slik vi opplever det i resten av Europa med langt flere utleieboliger enn vi er vant til i dag.
Tidshorisonten blir bare kortere og kortere og i bankverden er inn i evigheten bare syv år. Kanskje noe å tenke over for de aller fleste før en gjør sitt boligkjøp eller inngår leieavtale.

Valgene en treffer her i livet er som oftest bevisste men tilfeldigheter kan også styre hva som skjer.
Det å se fremover, vurdere og analysere er kanskje ikke så dumt. Å leie for mange i en periode av livet er i dag helt normalt, men kanskje dette vil endre seg med den kommende generasjonen med bakgrunn i langt flere rimelige utleieboliger i markedet?
Med økt tilbud tror jeg dette vil endre seg mye i kommende generasjoner.

Fremtiden får vise da den bygger på historien.

Friheten til å velge.

Ottar Randa
Adm.dir

ottar_signatur2