Endelausmarka

OBE AS sitter i dag på et større areal som grenser opp mot nye E39 gjennom Endelausmarka og vil være et viktig strategisk areal for boligutvikling og noe mindre næringsutvikling.

Prosjekt under utvikling

Endelausmarka

OBE AS sitter i dag på et større areal som grenser opp mot nye E39 gjennom Endelausmarka og vil være et viktig strategisk areal for boligutvikling og noe mindre næringsutvikling.

I forhold til kommunikasjon med nye E39, ligger dette området utrolig godt plassert.

Dette arealet blir derfor viktig å kunne få inn i en fremtidig arealplan for Os kommune.

Området er på hele 540 daa og må vurderes først i en helhetlig sammenheng for å kunne lage en fremtidig overordnet plan for området.  Området er stort og vil bli utviklet over mange år, men det viktigste er at en utvikler en overordnet plan for hele området som gir føringer for de enkelte delområdene, så en videre kan bryte det ned i mindre områder som reguleres enkeltvis.