Fremlagt planforslag: Fremtidig boligareal Gåsakilen Søfteland

Fremlagt planforslag: Fremtidig boligareal Gåsakilen Søfteland

Her er planforslaget for Gåsakilen del 3 som er fremlagt. Området er tenkt til boligareal og vil være en naturlig utvidelse av Gåsakilen som det i dag er godkjent reguleringsplan for.

Samfunnsmessig er dette et godt tiltak da fysisk infrastruktur til området ligger i grensen til arealet. Videre er den sosiale infrastrukturen utbygg på Søfteland og dette ligger i gangavstand fra dette delområdet av Gåsakilen.

Området vil ytterliggere være med på å forsterke Søfteland sin identitet og ikke minst som et godt tettsted å bo og oppholde seg på i generasjoner fremover.

Gjennom reguleringsplan og påkommende teknisk tilrettelegging for Gåsakilen blir det ført frem tekniske anlegg og infrastruktur i grensen til arealet. Ny infrastruktur inn til Gåsakilen er dimensjonert for fremtidig utvikling av området. Her kommer det ny kryssløsning mot dagens E 39 samt busstopp ved Gåsakilen blir vesentlig utbedret og fornyet. Dagens postvei vil gjennom reguleringsplan for Gåskilen bli istandsatt til gang og sykkelvei som det for hele området på Gåsakilen vil bli naturlig å benytte.
Det er god samfunnsøkonomi i å kunne benytte teknisk infrastruktur som kommer på plass ved utviklingen av Gåsakilen for dette nye delområdet.

For å se det fremlagte planforslaget klikk på lenkene under: