Gamleheimshagen 2

Gamleheimshagen 2 er et prosjekt som OBE har hatt i tankene i mange år. Dette prosjektet ligger rett over veien for Gamleheimshagen og er tiltenkt samme brukergruppe.

PROSJEKT UNDER UTVIKLING

Gamleheimshagen 2 er et prosjekt som OBE har hatt i tankene i mange år. Dette prosjektet ligger rett over veien for Gamleheimshagen og er tiltenkt samme brukergruppe.

Gamleheimshagen 2

 

Gamleheimshagen 2 er et prosjekt som OBE har hatt i tankene i mange år. Dette prosjektet ligger rett over veien for Gamleheimshagen og et tiltenkt samme brukergruppe. Fordelen med denne beliggenheten er at det er kort vei til fellesbygget i Gamleheimshagen samt at det ligger strategisk og logistikkmessig rett i forhold til blant annet hjemmesykepleie og andre offentlige tjenester.

Prosjektet har funnet sin form i løpet av 2012 og det er laget tegninger og 3D-montasjer som viser utrykk og form. Prosjektet omfatter 21 leiligheter med universell utforming og parkeringsanlegg under bakken. Videre er det satt av plass til fellesrom/fellesarealer sentralt  i anlegget for aktiviteter og samlinger.  Parkeringshus under bakkenivå  vil danne fundamentet for to av boligblokkene. Parkeringshuset er i hovedsak tenkt til parkering for pårørende.

Arealer:

  • 21 boenheter på 85 m2 + terrasse, totalt;1190 m2
  • Fellesarealer/fellesrom:  260 m2
  • Parkering under bakken;  585 m2
  • Prosjektet fremstår i dag som spennende og fremtidsrettet med et stort potensiale.