Gåsakilen

Gåsakilen ligger i søndre del av Søfteland og grenser opp mot kanalen mellom Vindalsvatnet og Gåssandvatnet.

PROSJEKT UNDER UTVIKLING

Gåsakilen ligger i søndre del av Søfteland og grenser opp mot kanalen mellom Vindalsvatnet og Gåssandvatnet. Videre følger området deler av den gamle Postveien og grenser opp mot Gåsakilen og E39.

Gåsakilen

Gåsakilen ligger i søndre del av Søfteland og grenser opp mot kanalen mellom Vindalsvatnet og Gåssandvatnet. Videre følger området deler av den gamle Postveien og grenser opp mot Gåsakilen og E39. Reguleringsplanen er nå under behandling. Tentativ salgsstart 2015/2016