Hvorfor bygge selv

Hvorfor bygge selv

– Noen gode råd på veien

 

Vi har alle tanker, drømmer og visjoner en fremtidig bolig i oss.

For noen er det mest praktiske å kjøpe en ferdig bolig, enten ny eller brukt. Men for mange av oss er selve drømmen en ny enebolig bygget fra grunnen av. Boligdrømmen starter gjerne med noen skisser på et papir ved kjøkkenbordet, for andre gjennom huskataloger på nett og papir. Andre tar kontakt med arkitekt for å få tegnet ned sine tanker og ideer.

Ofte ender en opp med en hustype som er noe annerledes enn utgangspunktet.  Å bygge sin egen bolig er en modningsprosess der nye tanker og ideer dukker opp underveis. Det viktigste er at sluttresultatet blir bra og ofte må en inngå noen kompromisser underveis for å få det til. Et godt utgangspunkt før en starter opp og tegner for mye, er at en har et klart definert arealbehov for i dag og mange år frem i tid.

I en boligs livssyklus blir gjerne boligen bygget på og om flere ganger.  Dersom en i utgangspunktet klarer å forestille seg muligheter for senere utvidelse eller ombygging og kan ta høyde for dette under bygging, kan en spare store kostnader ved senere utvidelser. Her tenker jeg på at en kan legge frem rørføringer som en senere kan benytte ved en fremtidig utvidelse eller ombygging. Dette kan gi store økonomiske besparelser og minimale inngrep i eksisterende bolig og kan videreføres etter behov og løsning.

Mange har kjøpt seg en tomt som de ønsker å bebygge uten at de har planlagt boligen som skal stå der, mens andre har kjøpt tomt med klare tanker om hvilken bolig som skal bygges. I dag bygges det boliger i alle varianter men det er viktig at huset er tilpasset tomten og ikke omvendt for best mulig helhet og utrykk, og ikke minst ovenfor omgivelsen boligen blir ført opp i.

Den tradisjonelle selvbyggeren som en opplevde på 70 – 80- og litt inn på 90-tallet er mer eller mindre borte. Dette skyldes at regler og krav til utførende er vesentlig skjerpet og det er begrenset hva en faktisk får lov til å gjøre selv som byggherre.

For de aller fleste som skal bygge egen bolig blir det å søke profesjonell hjelp, her er det mange som kan hjelpe til.

Ferdighusfirma

Byggmester

Entreprenør

Arkitekt

Venner og bekjente

Alle disse kan bidra på sin måte fra en ferdig pakke til deloppgaver i boligprosjektet. For mange vil det beste være å forholde seg til ett selskap og en person gjennom hele prosessen da det til tider kan være krevende for en byggherre å følge opp hvert enkelt fag i en byggeprosess når en ikke jobber med dette til dagen.

For en byggherre som setter alt bort, er alt ansvar plassert hos ett selskap og en kontaktperson. Skal en som byggherre styre alle fag og det tårner seg litt opp innimellom, kan dette være sterkt belastende for en byggherre.

Mitt råd er at dersom en ikke føler seg trygg på at en klarer å følge opp alle fag på egen hånd, er det beste å sette dette vekk selv om det koster litt mere. Men i forhold til oppfølging, garantier og reklamasjoner er det beste i etterkant at en har ett selskap og en person å forholde seg til.

Bankene stiller strenge krav til egenkapital og ikke minst et realistisk budsjett for byggeriet. Ved å forholde seg til ett selskap og en fastpris har en den dokumentasjonen en trenger ovenfor banken. Alternativt er at en har en kontrakt med indeksregulering av kontraktsprisen i byggeperioden. Det er også viktig som byggherre at en sette av et beløp i budsjettet for utforutsette kostnader som alltid vil dukke opp i prosjektets gjennomføring.

Det å kunne bygge seg sin egen bolig står for mange som den store drømmen og her kan OBE AS bistå med mange fine tomter. Derfor, ikke nøl med å kontakte oss for tomtevisning eller råd og vink om byggeprosssen.

ottar_signatur_3

Skriv et svar