Kostnadssammenligning av 4 tomter og 6 eksempelhus

Den billigste tomten i innkjøp er ikke nødvendigvis den billigste tomten som vår kostnadsberegning viser. I kostpris på tomt må du også regne inn hvor mye det koster å tilrettelegge tomten og dette kan varierer mye ut fra grunnforhold, stein/fjell. Må det sprenges vekk eller fylles på.

Slik har vi regnet ut prisforskjellen mellom de forskjellige tomtene og huseksemplene

Vi har tatt utgangspunkt i tomt 65 for alle huseksemplene. Nedenfor finner du en oversikt over tomtekostnader inkl. dokumentavgift og estimert kostnad for opparbeiding av tomt for alle tomtene vi har igjen.

TOMT NR. PRIS (1) PRIS INKL DOKUMENT-AVGIFT (2) GRAVE/ SPRENGING (3) SAMMENLAGT (4) KOMMENTAR
65 1 250 000 1 283 750 500 000 1 783 750 På en høyde med skogen som nærmeste nabo
53 1 500 000 1 540 500 300 000 1 840 500 Skjult perle – I le med sol til langt på kveld. NB! ny pris
62 1 450 000 1 489 150 380 000 1 869 150 Luftig med utsikt til sjø.
64 1 400 000 1 437 800 465 000 1 902 800 Bo «midt» i skogen

Vi har tatt de prisene/kostnadene som varierer fra tomt til tomt og laget en sammenligning.

(1) Kjøpspris for tomten
(2) Totalkost for tomt inkludert dokumentavgift på 2,7%
(3) Erfaringsbasert og anbudsbasert kostnad for: Grave og sprengningsarbeid – tilrettelegging av tomt, til flat tomt
(4) Sammenlagt pris/kostnad for kjøp av tomt inkl dokumentavgift og grave/sprengearbeid for tomten

Kostnad for eksempelhus for hver enkelt tomt

Vi har hentet tomtekostnader fra forrige tabell og lagt til differansen på alle huseksemplene som er utarbeidet på grunnlag av tomt 65. Nedenfor finner du en oversikt over hva hvert av eksempelhusene vil koste bygget på en av de andre tre tomtene. Tomt 65 som var utgangspunktet finner du i første kolonne. De påfølgende kolonnenen viser totalkost for bygging av det eksempelhuset på gitt tomt.

HUS TOMT NR  TOMT NR  TOMT NR  TOMT NR
65 53 62 64
SNØHVIT – Alvsbyhus 3 934 106 3 990 856 4 019 506 4 053 156
STETINDEN – Vestlandshus 3 950 108 4 006 858 4 035 508 4 069 158
KVALHEIM – Mesterhus 4 151 870 4 208 620 4 237 270 4 270 920
TUA – Norgeshus 4 305 870 4 362 620 4 391 270 4 424 920
KNERTEN – Norgeshus 4 371 646 4 428 396 4 457 046 4 490 696
MARSTEIN – Mesterhus 4 450 346 4 507 096 4 535 746 4 569 396