PROSPEKTER

Halhjemsmarka 3 ble utviklet i tre del-etapper. Her finner du prospekt for hver del.

Klikk på de røde knappene med tomtenummer for å åpne prospektet i nytt vindu.

Tomtenumrene samsvarer med tomtenummer på kart over ledige tomter.

NB! Prislisten i prospektene er ikke korrekte da noen av tomtene har blitt helt eller delvis planert.

For riktig prisliste klikk her.