Tomt 26

Tomt 26

Tomt 26 – Litt av utsikten

Tomt 26. Her er et utsnitt av utsikten.
Read details
Tomt 26

Tomt 26 – Med vist gulvhøyde på hovedplan

Tomt 26. Her vist med gulvhøyde for hoveplan.
Read details
Tomt 26

Tomt 26 – Høyde hovedplan rødt merke

Det røde merket til høyre i bildet viser gulvhøyden for hoveplan til denne tomten.
Read details
Tomt 26

Tomt 26 – Panoramabilde

Totm 26 Panoramabilde. Fin og fri beliggenhet. Tatt fra lavere høyde enn høyde på hovedplan.
Read details
Tomt 26

Tomt 26 – Med lekeplass til nærmeste «nabo»

Tomt 26 ligger i enden av blindvei. Like nedenfor finner du felles lekeplass.
Read details
Tomt 26

Tomt 26 – Sett fra veien

Tomt 26 ligger i enden av en «blindvei». Felles lekeplass ligger rett nedenfor tomt 26.
Read details
Tomt 26

Tomt 26 – Høyde på gulv på hovedplan

Tomt 26 – Høyde på gulv på hovedplan. Tomt 26 ligger rett ved siden av felles lekeplass.
Read details