Tomt 51

Tomt 51

Tomt 51 – Panorama

Tomt 51. Panoramabildet er tatt litt inn på tomten. Overvokst nå, men det blir fri sikt når tomten er oppbarbeidet. Bildet er tatt fra et litt lavere ståsted enn gulvhøyde på hovedplan.
Read details
Tomt 51

Tomt 51 – Deler av utsikt tatt fra tomtegrense

Tomt 51. Deler av utsikten vi ser fra tomtegrensen.
Read details
Tomt 51

Tomt 51 – Deler av utsikten

Tomt 51. Her ser vi litt av utsikten. Bildet er tatt fra lavere ståsted enn gulvhøyde på hovedplan.
Read details
Tomt 51

Tomt 51

Tomt 51 ligger fint til i en skråning langs den flotte veien nedover i feltet.
Read details