Om oss

Os Bygg og Eigedom AS har drevet med tomt og arealutvikling i over 50 år. Vårt mål er å utvikle tomteområder som gir trygghet og forutsigbarhet til våre kjøpere. Våre tomteområder har ferdig infrastruktur som asfalterte veier og fortau, veilys og gangstier. Alle tomter er merket med cotehøyde på selve tomten. Vi strekker oss lengre for å gi våre kunder kvalitet og økt verdi. Lekeplassene er ferdig gruset og inngjerdet med port, og gangstier for tryggere skolevei blir opparbeidet der det er mulig. Grøntområder og felles friområder er utarbeidet med omtanke så flest mulig kan få glede av dem.

OBE er i dag et selskap med høy etikk, bred kompetanse og god lokalkunnskap.

Vi er en troverdig, forutsigbar og trygg leverandør. Prosjekter utviklet av OBEAS gir merverdi til kjøperne. Våre prosjekter er samvittighetsfullt og solid gjennomført med gode kvaliteter.