Os Bygg og Eigedom AS er nå de nye eierne av Os bygg

Foto: Kjetil Vasby Bruarøy – Midtsiden.no

Os Bygg og Eigedom AS er nå de nye eierne av Os bygg

I dag, 1. januar 2015 er Os Bygg og Eigedom AS de nye eierne av Os bygg. På folkemunne har huset gått under mange navn: Tøsdalsbygget, M. K. Olsenbygget, og sist Lyssand-bygget, siden siste eier har vært Svanhild Lyssand.

Dette kjøpet er en del av strategien for å ruste opp sentrum. I første omgang vil fasaden få en ansiktsløftning. På sikt vil huset inngå som en viktig del av opprustningen av Os sentrum, som en del av «bydraget».

Det var meningen å først orientere alle leietakerne, men etter at nyheten nådde pressen, ble det vanskelig å få gjort dette på så kort varsel.
http://www.midtsiden.no/enda-eit-bygg-i-sentrum-er-selt.

Alle leieforhold fortsetter som før med de allerede inngåtte avtalene i bunn og inntil videre med eksisterende administrasjon/ordninger for husleieinnbetalinger mm. Alle leietakere vil bli orientert i god tid i forkant dersom det blir endringer i forhold til kontonummer for innbetaling av husleie ol.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med de mange leietakerne i Os bygg.