Os Open

www.osopen.no

Os Open skal bidra til å skape liv på øyro på ettermiddag og kveldstid samtidig som vi skaper rom for aktiviteter for barn, unge og voksne.

Os Open er i sin spede begynnelse men vi håper med felles innsats og engasjement at prosjektet ender opp som en positiv fellesdugnad med mange flotte nye tilbud til barn, unge og voksne i Os.

I dag står alt for mange lokaler i sentrum tomme.

Tanken er at huseigere i Os sentrum som har tomme næringslokaler låner disse ut midlertidig så lenge de står tomme, enten gratis eller for en symbolsk sum. Os Bygg og Eigedom som eier av «Oshjørnet» låner nå ut sine tomme næringslokaler inntil byggingen starter en gang i august 2014.

Lokalene, alt etter som hvordan de er, kan brukes til undervisning, samlinger, kurs, enkeltarrangement ol.

Vi håper dette kan bli et felles dugnadsprosjekt der huseigere stiller med lokaler, og grupper og enkeltpersoner i Os som ønsker å arrangere kurs eller trenger en midlertidig plass å være tar kontakt med oss.

Det er åpent for alle å ta kontakt. Hvis pågangen blir stor må vi fordele tidene litt, hvis ikke blir det førstemann til mølla-prinsippet.

Koordinator og kontaktperson for Os Open er Ruth Birkeland Bjørø i Os Bygg og Eigedom AS.

Telefon: 56303660
Epost: