På tomtebefaring med styret i OBE AS

– Å  få gå på tomteområdet med tomtekart i hånden gir en helt annen opplevelse enn bilder og reguleringskart presentert  i et styremøte.

Halhjemsmarka del 1, 2 og 3 er ferdigstilt og vi har bare 8 tomter igjen for salg.  Arealet i Endelausmarka som grenser mot fremtidige Lyseparken, er under intern grovregulering. Gåsakilen er snart klar til å sendes inn til planbehandling. Så i går var hele styret i OBE AS med på en rundtur og fikk se både områder som er ferdigstilt og fremtidige utviklingsområder.

Av nye områder er det Gåsakilen på Søfteland som antakeligvis blir realisert først av areal som OBE AS eier i dag. Gåsakilen ligger vakkert til og grenser mot Vindalsvatnet. Den gamle postvegen går på nedsiden av Gåsakilen. Dette kommer til å bli et flott fremtidig bo-området med vakker natur og store friluftsområder som nærmeste nabo.

Du kan lese mer om Gåsakilen her. 

Her er noen bilder fra befaringen.