Slik finner du drømmehuset

Det er ikke enkelt å finne akkurat det huset som er perfekt for deg og dine. På nettet finner du et hav med informasjon. Vi gir her noen enkle tips som kan gjøre jobben lettere for deg.

Det er ikke enkelt å finne akkurat det huset som er perfekt for deg og dine. På nettet finner du et hav med informasjon. Vi gir her noen enkle tips som kan gjøre jobben lettere for deg.

SLIK FINNER DU DRØMMEHUSET

Det er ikke enkelt å finne akkurat det huset som er perfekt for deg og dine. På nettet finner du et hav med informasjon. Vi gir her noen enkle tips som kan gjøre jobben lettere for deg.

Hustype og størrelse

En spennende del av prosessen er å grave seg ned i boligmagasiner og huskataloger på nettet. Kanskje ta en tur og se på nybygde hus i nærliggende boligfelt. Ønsker og smak endrer seg gjerne underveis, så det kan være greit å la drømmene få modne litt.

Det er noen kriterier man kan sette seg for å gjøre jakten på drømmehuset enklere:

Plassbehov i dag og i fremtiden:
Hvor mange soverom trenger dere? Har dere behov for en ekstra tv-stue, et hjemmekontor eller stort hobbyrom?
Skal huset ha livsløpsstandard? (=Alt på ett plan med universell utforming for tilgang med rullestol).

Tomten:

Tomten er en av de viktigste faktorene og legger føringer for hvilket hus du kan bygge. Det beste er å tilpasse huset til tomten og ikke omvendt. Det viktigste er å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene for tomten. I denne står det hva som kan bygges, utnyttelsesgrad på tomten, høyde på huset, hvilken takform det er lov å bygge osv. Det er alltid best å tilpasse boligen i tråd med disse så en slipper å søke om dispensasjon i byggesøknaden.

På tomtekartet kan du finne mønehøyde,  maks høyde på hovedplan/hovedetasje for din tomt og om du kan bygge underetasje. Utnyttingsgrad er også illustrert med stiplete linjer. Disse faktorene varierer fra tomt til tomt.

Området:

Se hvilke hus som finnes i området fra før av. Det kan være lurt å ta hensyn til omgivelsene når du skal velge bolig. Ikke alle stilarter/boliger fungerer like godt i alle miljøer. Kommunen har også ofte lagt føringer som begrenser hvordan, hva  og hvor en kan bygge. Disse finner man i Reguleringsføresegnene.

Fasade vs. Planløsning:

Det kan fort gjøres å drømme seg bort i spennende fasader og arkitektur. Men når det kommer til stykke er det boligens planløsning som avgjør om du ender opp med drømmeboligen. Så drøm deg gjerne bort i husets innvendige egenskaper først.

Drømmehuset:

Her er en link som har samlet de fleste husleverandørene i norge. Klikk på knappen under for å åpne linken.
(Dette er en ekstern side. Os Bygg og Eigedom AS har ingen forbindelse til denne siden eller kan heller ikke garantere for innholdet.)