Stor tomt på Gåsakilen til salgs, regulert til konsentrert småhusbebyggelse

NØKKELINFORMASJON:

Sted: 5212 Søfteland
Prisantydning: 9 9000,- + (omkostninger)

Tomt: F_bks2 på kartet
Tomteareal: 7 841 m² (eiet)
Eierform: Selveier
Utnyttelsesgrad: 50%

OM TOMTEN:

Vei, vann og kloakk til tomtegrense. Infrastruktur til tomtegrense er påbegynt og forventes ferdigstilt innen 8 mnd.

Tomten ligger i et regulert område. Området har ved siden av dette 23 eneboligtomter og 1 tomannsboligtomt. Dette er tomter Os Bygg og Eigedom as vil selge når infrastrukturen er ferdig. Reguleringsplanen var godkjent siste kvartal 2016.

KONTAKT

Ansvarlig megler :
Daniel Røksund, Megler Tlf 93 82 64 32

Eier:
Os Bygg og Eigedom AS

Les mer om tomten på Finn.no. 

 

EIENDOMSBETEGNELSE

Eiendommene har ikke eget gnr og bnr i dag. Tomten består av område  F_bks2 i reguleringspan id 20110200. Tomten blir skilt ut av Gnr 8 bnr 550 m. flr.
50% maksimal utnyttelsesgrad.

Området er delt i 2 tomter som selges hver for seg. Tomt F_bks1 er ikke lagt ut for salg enda. Tomtene vil være ferdig utskilt før overtagelse. Selger tar kostnaden for utskilling.

BELIGGENHET

Tomten har en sentral beliggenhet på søfteland. Infrastruktur med vei, vann og kloakk blir ført til tomtegrensen. Selger tar kostnaden for arbeidet. Se reguleringsplan for rekkefølgebestemmelser.

ADKOMST

Den fremtidige adkomsten vi bli som angitt i reguleringen.

VEI, VANN OG KLOAKK

Offentlig vei vann og kloakk inn til tomtegrense. Det blir bygget 2 adkomstveier til tomten.

KART

(For mer detaljert informasjon og prospekt, ta kontakt med Daniel Røksund i Eiendomsmegler Vest