Tomten og Valget

TOMTEN OG VALGET

Det å bestemme seg hvor en skal bo og hvordan fremtiden skal tilbringes er for de aller fleste et svært gjennomtenkt valg. Valget blir basert på mange ulike faktorer. Selve tomtevalget blir ofte gjort ut fra faktorer som utsikt, størrelse, solforhold og beliggenhet i kombinasjon med pris. Andre ytre faktorer som er avgjørende er infrastruktur i forhold til veisystem/reisevei, kollektivtilbud og sosial infrastruktur i form av barnehager, skoler og andre velferdstilbud. For mange er også kulturtilbud og turområder viktig.

For de aller fleste vil logistikken i hverdagen være viktig da tid er blitt en knapphet for folk flest. Hjulene skal gå rundt hver dag på en enklest mulig måte. Av ytre faktorer i valg av bosted vil også fritidsaktiviteter være et pluss en ønsker å ta med seg i form av kulturtilbud, natur og aktiv fritid – gjerne organiserte tilbud.

De aller fleste som kjøper tomt har en klar tanke om hvilket hus de ønsker å bygge. Ofte endres dette underveis da stedlige forhold på tomten tilsier litt endrede løsninger eller påvirkes av utenforstående som kommer med råd og vink. Dette er gjerne innleid arkitekt, husleverandør, Byggmester, Entreprenør eller venner og familie. Også gode råd fra tomteselger kan være med å påvirke endelig beslutning.

Det er ikke alltid så lett å se for seg hvordan et fremtidig hus på tomten vil se ut men med gode råd og hjelp fra utenforstående, gjerne med skisser og tegninger, bør en etter hvert få et godt bilde av hvordan dette vil bli.

Mine råd til dere som har kjøpt tomt av oss er følgende:

  • Sett deg godt inn i reguleringsplan med tilhørende føresegner.
  • Definer tydelig det arealbehov dere trenger rom for rom.
  • Lytt til gode råd fra erfarne fagfolk.
  • Benytt arkitekt eller hus-leverandør for best mulig tomtetilpasning.
  • Sett opp et realistisk budsjett som tar høyde for endringer og tillegg.
  • Bruk gjerne en totalleverandør, så får dere kun en person å forholde dere til i hele prosessen.
  • Gjør mest mulig ferdig utvendig av tyngre arbeider når entreprenøren har sine maskiner på plass.
  • Tydelige kontrakter med alle involverte, både med priser og garantier.
  • Ha en langsiktig og gunstig finansiering.
  • Bygg gjerne med utleie-del der dette er mulig for bedre finansieringen på sikt.

Følger dere disse enkle rådene er dere langt på vei til å få oppfylt deres boligdrøm.

ottar_signatur_3

Ottar Randa.

Adm.dir

Skriv et svar