22 Eneboligtomter og 1 Tomannsboligtomt Kommer for salg i 2018

Gåsakilen ligger i søndre del av Søfteland og grenser opp mot kanalen mellom Vindalsvatnet og Gåssandvatnet. Videre følger området deler av den gamle Postveien og grenser opp mot Gåsakilen og E39. Området er på 115 daa og ble Kjøpt av Os Bygg og Eigedom AS i 2004/2005. Området ligger sentralt til på Søfteland både i forhold til skole, barnehage, butikk og ikke minst i forhold til offentlig kommunikasjon langs dagens E39.

Arealet ligger solrikt til og drar seg over en rimelig flat åskam som skråner ned mot Gåsakilen. Området egner seg for en kombinert utbygging av eneboliger, flermannsboliger og konsentrert utbyggingsområde.

I området har vi også to utbyggingstomter som blir lagt ut til salgs ca medio september. Les mer om utbyggingstomtene her.

Reguleringsplan Gåsakilen - tomtene kommer for salg i 2018

3D-film av Gåsakilen boligfelt som kommer 2018