For utbyggere

Utbyggingstomt B3

Tomteareal: 4055 m2 - Utbygget område: 2 200 m2 - Krav om utbyggingsplan.

Reguleringsføresegner - Halhjemsmarka 3

Her finner du oversikt over alle føresegner som regulerer en utbygging på tomt B3.

Klikk for å åpne