VI ØNSKER Å KJØPE TOMTER ELLER TOMTEOMRÅDE

Vi ser etter alle typer areal fra en liten ”eplehage” til LNF-område.

Os Bygg og Eigedom AS er et selskap som ikke har det travelt men bruker tiden godt til å finne de rette strategiske arealene for fremtidig utvikling. Det er viktig for oss at alle prosjekter vi gjennomfører er grundig og solid planlagt med det beste i tankene for våre fremtidige boligbyggere.

Våre tomteområder ferdigstilles med all infrastruktur på plass. Vi bruker også ressurser på å opparbeide felles områder, gangstier og stier for tryggere skolevei.

Vi vurderer mulige tomteområder basert på årelang erfaring og kunnskap. Vi gjennomfører også omreguleringsprosesser for regulerte og uregulerte tomter/arealer.

Vi tenker langsiktig

Gjennomsnittlig ”liggetid” for tomter som er kjøpt av Os Bygg og Eigedom AS er historisk 13 år. For eksempel ble Halhjemsmarka 3 som nå står ferdig, ervervet for 30 år siden. Når vi regulerer et område vurderer vi behov som kan ligge langt inn i fremtiden. Tomteområdene våre skal fungere til det beste for de som skal bo der.

Klikk her for å sende melding til oss

Tips oss gjerne om områder/areal du tror kan være interessante for oss.